Write a review for Smoked White King Salmon Jar 6oz